CARWASH BB Info

Informácie o prevádzkovateľovi služieb

Vznik CARWASH BB

“CARWASH BB” je značka a zároveň tak aj rodinná služba poskytovaná širokej verejnosti, ktorá poskytuje komplexné a spoľahlivé riešenia pre jednotlivcom ale rovnako tak aj podnikateľom a organizáciam. Všetranné využitie služieb sú zároveň súčasťou rozvoja servisných služieb v spoločnosti “UNISOL SLOVAKIA s.r.o.” a rovnako tak sú aj spojené s jedinečnou a unikátnou organizáciou, ktoré sú v predmetom dlhodobej spolupráce a postavenia na trhu medzi rôznymi obchodmi spoločnosťami známe ako “U FOUNDER” Organizácia.

Služby boli a sú stále poskytované od roku 2012 a sú presnejšie špecifikované a rozpoznávané ako čistenie motorových vozidiel, čistenie vozidiel vysokotlakovými čističmi, starostlivosť a renováciov kožených sedadiel, ale rovnako tak aj ochranou a ošetrovaním plastových prvkov motorového vozidla. Naše služby majú značne silné postavenie, ktoré bolo a je vybudované na pevných základoch a poznatkoch nadobutnutých počas je poskytovania privátnim osobám na základe dopytu po službách. Zameranie servisných služieb je vlastnem pojmom pod ktorím sa rozumie servis a poskytovanie prác interiérových a exteriérových prvkov, ktoré sú spájané so starostlivosť o motorové vozidla, a to vrátane aj rozličných typov vozidiel alebo iných karosérií.

Jedním z našich veľkých cieľov je usilovný manažment a pracovná etika, ktoré sú základom celej našej obchodnej filozofie. Sme hrdí na to, že sa dokážeme neustále rozvíjať a podávať skvelé služby pre širokú verejnosť.

CARWASH BB | Tepovanie a Čistenie Motorových Vozidiel

Ponúkame vám široké spektrum služieb

Vysvetlenie a Servisné Postupy

Tepovací Servis

Je to pracovný úkon kde sa prostredníctvom mokrej techniky sa odsávajú škvrny a iné usadené nečistoty vo vlaknitých povrchoch.

Sanitačný Servis

Je to pracovný úkon kde sa na povrch materialov aplikujú sanitačné alebo ochranné prípravné zmesi pre likvidáciu baktérií.

Parný Servis

Je to pracovný ukon vykonávaný parov pri ktorej sa neutralizuje  povrch vlákna a rovnako značne dopomáha pri likvidácii bakterií

Vysavací Servis

Je to pracovný úkon za pomoci ktorého sa odsávajú prachové častice a hrubé nečistoty vláknitých povrchoch.

Copyright © 2007 –  All Rights Reserved   |   Developed by: UNIWEBSITE SOLUTION